Det Europeiske GreenLight programmet
  
  

Et initiativ fra Europakommisjonen
 
 

Synopsis
 download PDF (8 KB)

GreenLight-programmet er et frivillig tiltak som skal minske global forurensning ved å oppfordre eiere av yrkesbygg (kalt ”Partnere”) til å forplikte seg til å installere energieffektiv belysningsteknologi der det er lønnsomt og lyskvaliteten opprettholdes eller forbedres. GreenLight ble igangsatt i februar 2000 av Direktoratet for Energi og Transport ved Europakommisjonen.

Målet med programmet er å redusere energibruken til innendørs og utendørs belysning i Europa, og dermed redusere forurensende utslipp og begrense global oppvarming. Målet er også å forbedre lyskvaliteten i våre omgivelser samtidig som man sparer penger.

Kjernen i programmet er registreringsskjemaet som signeres av Partneren og Europakommisjonen. Med dette forplikter Partneren seg til å:

  • For eksisterende arealer: enten å oppgradere minst 50% av alt egnet areal som er eiet eller leiet på langtidsleie, eller å redusere den totale energibruken til belysning med minst 30%. Egnete arealer er de arealer hvor oppgraderingen av lysanlegget er lønnsomt.
  • For nye arealer: velge nye installasjoner slik at ingen andre alternativer finnes som ville opprettholde eller forbedre lyskvaliteten i forhold til valgt alternativ, bruke mindre elektrisitet og utgjøre en lønnsom investering.
  • I tillegg skal Partneren fullføre oppgraderingen innen 5 år etter oppstart, sende statusrapporter hvert år og tillegge en leder i bedriften ansvaret for gjennomføringen.
Programmet er helt og holdent frivillig, dvs. at bedriften bestemmer selv om de vil delta eller ikke. Hvis en deltaker ikke klarer å oppfylle minstekravene til areal eller til reduksjon i el-bruken til belysning, kan bedriften gå ut av programmet uten noen forpliktelser om senere deltakelse dersom situasjonen endrer seg.

Rådgivere og leverandører innen belysningsteknologi, som er interessert i å fremme GreenLight og bistå deltakerne, oppfordres til å registrere seg som GreenLight støttespiller. For dette får de tilbake offentlig anerkjennelse for deres støtte til programmet. For å bli GreenLight støttespiller registrerer man seg på eget skjema.

Selv om ikke Europakommisjonen bidrar med direkte økonomisk støtte til oppgraderingen av lysanleggene (det betaler jo seg selv), bistår Kommisjonen med støtte til deltakerne i form av informasjonstiltak og offentlig anerkjennelse (spesielle plakater på bygningene, eksklusiv bruk av logo, priser o.l.).
Andre fordeler for deltakerne er :

  • de sparer penger (i og med at kun lønnsomme tiltak gjennomføres)
  • de får bedre lysforhold, hvilket er positivt for ansatte og kunder
  • de får teknisk assistanse
  • de kan markedsføre at de deltar  i et europeisk program for å minske CO2-utslipp, dvs. de kan markedsføre at de er en miljøbevisst bedrift
  • de får gratis PR om deres deltakelse fra offentlige myndigheter, inkludert Europakommisjonen
GreenLight støttes aktivt av de offentlige nasjonale energiorganene i 14 europeiske land. I Norge er det NVE som står for gjennomføringen. 

Kontakt NVEs byggoperatør, tlf. 55 21 44 40.
Se også GreenLights internettsider på www.eu-greelight.org.