Energiatehokkaan valaistuksen EU-hanke vie vihreää valoa Eurooppaan
  
  

Source: MOTIVA Xpress Newsletter 3/2000 July


Suomi on Motivan kautta mukana kahdentoista Euroopan maan yhteisessä SAVE-hankkeessa, jonka tarkoituksena on laadukkaan ja energiatehokkaan valaistuksen toteuttaminen  vanhoihin ja uusiin kohteisiin. Ajatus Green Light -ohjelmasta on peräisin USAsta, jossa ympäristöviraston toteuttamana ohjelmaa on ollut käynnissä jo vuodesta 1991. 

Ohjelmaan liittyvät yritykset sitoutuvat olemassa olevan valaistuksen muutostöihin, jos niiden voidaan osoittaa olevan taloudellisesti kannattavia. Samalla yritykset sitoutuvat myös uudisrakennuskohteissa käyttämään mahdollisimman energiatehokkaita valaistusratkaisuja. USAssa on viimeisten tietojen mukaan ohjelmassa mukana jo 3037 yritystä ja arvio säästetystä energian arvosta lähentelee miljardia dollaria.

Kussakin Euroopan maassa viisi koekohdetta

Euroopassa hankkeen toteuttamismahdollisuuksia tutkitaan pilot-projektien avulla. Tavoitteena on, että kussakin hankkeeseen osallistuvassa maassa toteutetaan viisi koerakentamiskohdetta. 

Suomessa ajatus on otettu hyvin vastaan ja mukaan ovat lähteneet Helsingin kaupungin opetusvirasto, vakuutusyhtiö Tapiola, Finnair ja S-ryhmä. Näistä kolmessa ensiksi mainitussa on jo toteutettu valaistuskatselmus hankkeen käytännön toteutuksesta vastaavan Helsingin ammattikorkeakoulun toimesta. Seuraavana vuorossa ovat eri valaistusvaihtoehtojen taloudellisuustarkastelut sekä varsinainen suunnittelu ja urakointi. Lopuksi suoritetaan jälkikatselmus ja verrataan saavutettuja tuloksia ennakolta oletettuihin. 

Projektin tilannetta Suomessa ja Ruotsissa esitellään muun muassa
pohjoismaisessa valaistuskonferenssissa NB-2000 Grand Marinassa 13.-15.9.2000.

Pilot-hankkeiden toteutusten jälkeen Green Light -ohjelma on tarkoitus laajentaa avoimeksi kaikille kiinteistönomistajille.

Lisätietoja: Heikki Härkönen, Motiva ja Tapio Kallasjoki, Helsingin
ammattikorkeakoulu, puh. (09) . Itse Green Light -ohjelmasta tietoa löytyy myös osoitteesta: eu-greenlight.org.